Inzet en gebruik van beveiligingscamera’s neemt nog steeds toe, zowel in het publieke als het private domein.
Om teleurstelling te voorkomen, is het zaak om jezelf vantevoren af te vragen wat er nu eigenlijk beschermd moet worden met een camerasysteem? Ofwel, wat zijn de te beschermen belangen?
Een antwoord op deze vraag is niet altijd eenvoudig te geven. Hoe anderen daarmee zijn omgegaan, kan dan verhelderend werken.

 

 

Daarom heeft Security Management drie best practices gebundeld

in deze whitepaper. En ben je er aan toe om een (nieuw) camerasysteem te kiezen, dan kan de speciale checklist je daarbij van pas komen.

In deze whitepaper (16 pagina's)  leest u: